Beheer bomen

In Nissewaard staan zo'n 33.000 bomen. Die zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Ze zuiveren de lucht van fijnstof en zorgen voor een geschikt leefklimaat. Daarnaast produceren ze zuurstof en zorgen ze voor een aantrekkelijk straatbeeld in alle seizoenen. De gemeente onderhoudt de bomen.

Onderhoud bomen

Om te zorgen dat de bomen gezond en vitaal blijven voeren wij onderhoud uit aan bomen. Bomenexperts controleren in een cyclus van 3 jaar alle gemeentebomen op veiligheid en onderhoud, waaronder de snoeibehoefte en de doorrijhoogte. Sommige bomen worden standaard jaarlijks gecontroleerd, bijvoorbeeld vanwege een ziekte. Als blijkt uit de inspectie dat er een gebrek is, worden passende maatregelen genomen.

Duurzaamheid

Bij het planten van een boom wordtgoed rekening gehouden met de groeiruimte van de boom, zowel boven als onder de grond. Ook worden er meer soorten bomen en bloeiende bomen aangeplant om de diversiteit en de natuurwaarde te bevorderen. Nissewaard werkt volgens de Natuurwet. Bomen moeten soms wijken als gevolg van bouwwerkzaamheden of het herinrichten van de buitenruimte. We houden altijd rekening met broedende vogels en beschermde planten. Per situatie worden de bomen beoordeeld en indien mogelijk verplaatst.

Eikenprocessierups

In Nissewaard is de eikenprocessierups aanwezig. Preventief worden mezenkasten opgehangen. In mei worden alle eiken geïnventariseerd op nesten. Dan start de eerste ronde bestrijding door een gespecialiseerd bedrijf met een speciale zuigmachine. De rest van het seizoen worden de eiken gemonitord en meldingen die binnen komen worden gebundeld en er wordt wekelijks een ronde bestrijding uitgevoerd. Ziet u een boom met eikenprocessierupsen, probeer deze dan niet zelf te verwijderen maar maak hier een melding van.

Uitvoeringsagenda

In de zomer en in het najaar wordt een derde van alle bomen geïnspecteerd. Tijdens deze Boomveiligheidscontrole wordt genoteerd waar gesnoeid moet worden en welke bomen dood/ziek zijn. Het kappen en snoeien gebeurt tussen januari en september. Er wordt gewerkt volgens een zogenaamde Uitvoeringsagenda. In 2019 waren Spijkenisse Noord, Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Zuidland en Simonshaven aan de beurt. Voor 2020 Spijkenisse Oost en Hekelingen. Voor 2021 staat Spijkenisse West op de agenda. Bomen die gekapt worden, krijgen een stip op de boomstam. Het beleid rondom het beheer van bomen staat in het Beheerplan Bomen.

Voorkomen van overlast

Het is niet altijd mogelijk om alle overlast die wordt veroorzaakt door bomen te voorkomen. Met de boomcontrole wordt preventief gewerkt om wortelopdruk, snoeiachterstand, risico voor omwaaien of vallende takken te voorkomen. We streven naar behoud van de bomen. Ervaart u overlast van bomen? Maak dan een Melding Openbare Ruimte. Klachten over bladeren, zonnepanelen, zaden en vruchten zijn over het algemeen geen redenen om bomen te kappen.