Beheer bomen

In Nissewaard staan zo'n 33.000 bomen. Die zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Ze zuiveren de lucht van fijnstof en zorgen voor een geschikt leefklimaat. Daarnaast produceren ze zuurstof en zorgen ze voor een aantrekkelijk straatbeeld in alle seizoenen. De gemeente onderhoudt de bomen.

Bomen Bernisse

Duurzaam planten

Bij het planten van een boom wordt goed rekening gehouden met de groeiruimte van de boom, zowel boven als onder de grond. Ook worden er meer soorten bomen en bloeiende bomen aangeplant om de diversiteit en de natuurwaarde te bevorderen. Nissewaard werkt volgens de Natuurwet. Bomen moeten soms wijken als gevolg van bouwwerkzaamheden of het herinrichten van de buitenruimte. We houden altijd rekening met broedende vogels en beschermde planten. Per situatie worden de bomen beoordeeld en indien mogelijk verplaatst.

Onderhoud en kappen

Om te zorgen dat de bomen gezond en vitaal blijven voeren wij onderhoud uit aan bomen. Bomenexperts controleren in een cyclus van 3 jaar alle gemeentebomen op veiligheid en onderhoud, waaronder de snoeibehoefte en de doorrijhoogte. Sommige bomen worden standaard jaarlijks gecontroleerd, bijvoorbeeld vanwege een ziekte. Als blijkt uit de inspectie dat er een gebrek is, worden passende maatregelen genomen. In Nissewaard is in totaal 74,6 hectare aan bosplantsoen en parken (o.a. het Hartelpark en park Vogelenzang). Om te weten waar, wanneer en welk onderhoud moet worden uitgevoerd worden het bosplantsoen en de parken geïnventariseerd. Dit gebeurt van juni tot en met september en wordt uitgevoerd door de Bomenwacht Nederland.

Kappen van bomen

Als de gemeente een boom heeft aangemerkt voor kap, komt er een speciaal lint om de stam heen. Zo kun je zien welke boom binnenkort gekapt wordt. De volgende kapmomenten staan gepland:

 • Kappen 11 bomen Parklaan in Spijkenisse. Herplant 11 bomen.

 • Kappen 41 bomen, herplant 27 bomen in Selma Lagerlöfstraat in Spijkenisse.

 • Kappen 2 bomen (els) aan de Emmalaan in Hekelingen. Geen herplant.

 • Kappen van 3 bomen op het Apolloplein in Spijkenisse.
  Aan het Apolloplein wordt de openbare ruimte met het speelterrein opnieuw ingericht, ten behoeve hiervan moeten er 3 lindes worden gekapt, het betreft bomen met een diameter van 25 – 40 en 50 cm. Deze worden verwijderd om de andere bomen meer ruimte te geven en de ingangen van het speelterrein veiliger te maken. De bomen zullen met een lint worden aangegeven en de kap staat gepland vooruitlopend op de herinrichting in week 13 van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april 2021.

 • Kappen van 7 bomen vanwege herinrichting speelplek tussen de D. Losstraat, H. de Lintweg en Raadhuislaan in Spijkenisse.

 • Vanwege het vernieuwen van het skatepark aan de Groenewoudlaan-Iepenlaan in Spijkenisse wordt er 1 boom (Es) gekapt. Gepland in februari 2021.
  Er worden ook weer 2 nieuwe bomen (Ulmus New Horizon) terug geplant. Gepland najaar 2021.

 • Het kappen van drie zieke kastanjes aan de Groenwoudlaan. Dit als onderdeel van het project Herstructurering groen Parkstrook Fietsenmaker.

 • Multatulistraat, Jacob van Lennepstraat en Vondelsingel: kap van in totaal 14 bomen. Kap gepland voor 2 november 2020. Herplanting vind plaats in het voor- en najaar van 2021. Zie ook reconstructie Vondelsingel
 • Schothorstlaan: kap van 24 Knotwilgen en 5 Prunussen. Gepland winter 2020.

 • Schouwenburglaan: kap van 28 Knotwilgen. Gepland winter 2020.

 • Groenstrook tussen De Schouw en ventweg Vlinderveen en Libelleveen: kap van 11 Platanen, waarvan 2 vergunningsplichtig. Gepland 1e kwartaal 2021.
 • Vanwege de aanleg van een dam naar 2 bouwkavels in Heer&Meester dienen er 2 knotwilgen langs de rijbaan/sloot aan de Lede te worden gekapt. Er worden ook weer 2 nieuwe knotwilgen terug geplant.

 • Nico de Regtplein (Gouwershoek) in Heenvliet, kap van 12 bomen vanwege het vervangen van een persleiding.

 • Kappen van 2 essen, hoek Stationsweg – Wethouder Gelderlandlaan (voormalig voetbalveld GHVV'13) in Heenvliet. De bomen zijn van slechte kwaliteit en kunnen een gevaar vormen voor de omgeving.

 • In de komende 4 jaar worden op verschillende locaties 53 bruggen vervangen en één verwijderd waardoor bomen gekapt worden. Ter compensatie worden nieuwe bomen geplant in dit najaar. De kap vindt plaats op deze locaties: Hartelpark 9 bomen, Park Eendenkooi 5 bomen, Park Waterland 5 bomen, Akkerdonk 3 bomen, Dilledonk 1 boom, Egelgaard 1 boom, Beverveen 2 bomen, Flamingohoek 2 bomen, Rembrandstraat 1 boom, Bermweg Spijkenisse 1 boo , Dorpstraat Hekelingen 1 boom, Harriet Freezerstraat 1 boom.
 • Bachbaan, Spijkenisse: kappen slechte bomen / uitdunnen groenvak.

 • Beverveen, Spijkenisse: kappen knotwilg / opknappen plantvak.

 • Krekelveen, Spijkenisse: kappen dode boom.

 • Scholeksterhoek, Spijkenisse: kappen afstervende boom met aantasting wilgenhoutrups.

 • Bieslookdonk, Spijkenisse: kappen 2 dode bomen.

 • Lobeliastraat, Spijkenisse: kappen 3 bomen vanwege iepenziekte.

 • Heerenlaan, Heenvliet: kappen 3 bomen vanwege essentaksterfte.

 • Hekelingseweg , Spijkenisse: kappen dode boom.

 • Bij metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse worden 125 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Eind januari 2021 wordt gestart met de werkzaamheden. Er worden 23 bomen gekapt en beplanting wordt verwijderd. Ook wordt de voorbelasting met zand aangelegd. Hiervoor in de plaats komen 18 nieuwe bomen, 1 boom wordt verplant en er wordt nieuwe beplanting aangeplant.

Eikenprocessierups

In Nissewaard is de eikenprocessierups aanwezig. Preventief worden mezenkasten opgehangen. In mei worden alle eiken geïnventariseerd op nesten. Als de gemeente de rups heeft geconstateerd, komt er een speciaal lint om de stam heen. Dan start de eerste ronde bestrijding door een gespecialiseerd bedrijf met een speciale zuigmachine. De bomen met het lint worden dan aangepakt.

De rest van het seizoen worden de eiken gemonitord en meldingen die binnen komen worden gebundeld en er wordt wekelijks een ronde bestrijding uitgevoerd. Ziet u een boom met eikenprocessierupsen? Probeer deze dan niet zelf te verwijderen, maar maak hier een melding van.

Iepenziekte

Jaarlijks worden in de zomer iepen getroffen door de iepziekte. Dit is een zeer besmettelijke schimmel. Daarom is het belangrijk de bomen snel te verwijderen. Besmette bomen met een stamdiameter groter dan 70 cm kunnen zonder kapvergunning worden verwijderd. Gaat het om iepen op gemeentelijke grond, dan planten we waar mogelijk nieuwe bomen terug. Besmette bomen krijgen een speciaal lint om de stam heen en worden binnen 2 weken gekapt. Denkt u een zieke boom te zien of zelf een zieke boom te hebben? Neem dan contact met ons zodat we de boom kunnen controleren.

Beleid en uitvoering

In de zomer en in het najaar wordt een derde van alle bomen geïnspecteerd. Tijdens deze Boomveiligheidscontrole wordt genoteerd waar gesnoeid moet worden en welke bomen dood/ziek zijn. Het kappen en snoeien gebeurt tussen januari en september. Er wordt gewerkt volgens een zogenaamde Uitvoeringsagenda. In 2019 waren Spijkenisse Noord, Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Zuidland en Simonshaven aan de beurt. Voor 2020 Spijkenisse Oost en Hekelingen. Voor 2021 staat Spijkenisse West op de agenda. Bomen die gekapt worden, krijgen een speciaal om de stam heen. Het beleid rondom het beheer van bomen staat in het Beheerplan Bomen.

Overlast of zieke boom melden

Het is niet altijd mogelijk om alle overlast die wordt veroorzaakt door bomen te voorkomen. Met de boomcontrole wordt preventief gewerkt om wortelopdruk, snoeiachterstand, risico voor omwaaien of vallende takken te voorkomen. Ook proberen we ziektes en plagen in de kiem te smoren. We streven altijd naar behoud van de bomen.

Ervaart u overlast van bomen? Of heeft u een zieke boom of plaag geconstateerd? Maak dan een Melding Openbare Ruimte. Klachten over bladeren, zonnepanelen, zaden en vruchten zijn over het algemeen geen redenen om bomen te kappen.