Beheer bomen

In Nissewaard staan zo'n 33.000 bomen. Die zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Ze zuiveren de lucht van fijnstof en zorgen voor een geschikt leefklimaat. Daarnaast produceren ze zuurstof en zorgen ze voor een aantrekkelijk straatbeeld in alle seizoenen. De gemeente onderhoudt de bomen.

Bomen Bernisse

Duurzaam planten

Bij het planten van een boom wordt goed rekening gehouden met de groeiruimte van de boom, zowel boven als onder de grond. Ook worden er meer soorten bomen en bloeiende bomen aangeplant om de diversiteit en de natuurwaarde te bevorderen. Nissewaard werkt volgens de Natuurwet. Bomen moeten soms wijken als gevolg van bouwwerkzaamheden of het herinrichten van de buitenruimte. We houden altijd rekening met broedende vogels en beschermde planten. Per situatie worden de bomen beoordeeld en indien mogelijk verplaatst.

Onderhoud en kappen

Om te zorgen dat de bomen gezond en vitaal blijven voeren wij onderhoud uit aan bomen. Bomenexperts controleren in een cyclus van 3 jaar alle gemeentebomen op veiligheid en onderhoud, waaronder de snoeibehoefte en de doorrijhoogte. Sommige bomen worden standaard jaarlijks gecontroleerd, bijvoorbeeld vanwege een ziekte. Als blijkt uit de inspectie dat er een gebrek is, worden passende maatregelen genomen. In Nissewaard is in totaal 74,6 hectare aan bosplantsoen en parken (o.a. het Hartelpark en park Vogelenzang). Om te weten waar, wanneer en welk onderhoud moet worden uitgevoerd worden het bosplantsoen en de parken geïnventariseerd. Dit gebeurt van juni tot en met september en wordt uitgevoerd door de Bomenwacht Nederland.

Kappen van bomen

Als de gemeente een boom heeft aangemerkt voor kap, komt er een speciaal lint om de stam heen. Zo kun je zien welke boom binnenkort gekapt wordt.

De volgende kapmomenten staan gepland:

  • Toldijk 3, Geervliet. Rooien van 2 essen. De bomen zijn mandelig waarvan 1 boom onderstandig. Er is in overleg met de eigenaar van Toldijk 3 besloten om deze bomen te kappen. De grootste essen blijven staan vanwege het beschermd dorpsgezicht.  
      •  Wezelveen t.o. 169, Spijkenisse. Rooien van 1 iep. De boom heeft iepziekte en wordt verwijderd om verdere verspreiding van iepziekte te voorkomen. Er vindt op deze locatie herplant plaats in de winter van 2020-2021.

Eikenprocessierups

In Nissewaard is de eikenprocessierups aanwezig. Preventief worden mezenkasten opgehangen. In mei worden alle eiken geïnventariseerd op nesten. Als de gemeente de rups heeft geconstateerd, komt er een speciaal lint om de stam heen. Dan start de eerste ronde bestrijding door een gespecialiseerd bedrijf met een speciale zuigmachine. De bomen met het lint worden dan aangepakt.

De rest van het seizoen worden de eiken gemonitord en meldingen die binnen komen worden gebundeld en er wordt wekelijks een ronde bestrijding uitgevoerd. Ziet u een boom met eikenprocessierupsen? Probeer deze dan niet zelf te verwijderen, maar maak hier een melding van.

Iepenziekte

Jaarlijks worden in de zomer iepen getroffen door de iepziekte. Dit is een zeer besmettelijke schimmel. Daarom is het belangrijk de bomen snel te verwijderen. Besmette bomen met een stamdiameter groter dan 70 cm kunnen zonder kapvergunning worden verwijderd. Gaat het om iepen op gemeentelijke grond, dan planten we waar mogelijk nieuwe bomen terug. Besmette bomen krijgen een speciaal lint om de stam heen en worden binnen 2 weken gekapt. Denkt u een zieke boom te zien of zelf een zieke boom te hebben? Neem dan contact met ons zodat we de boom kunnen controleren.

Beleid en uitvoering

In de zomer en in het najaar wordt een derde van alle bomen geïnspecteerd. Tijdens deze Boomveiligheidscontrole wordt genoteerd waar gesnoeid moet worden en welke bomen dood/ziek zijn. Het kappen en snoeien gebeurt tussen januari en september. Er wordt gewerkt volgens een zogenaamde Uitvoeringsagenda. In 2019 waren Spijkenisse Noord, Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Zuidland en Simonshaven aan de beurt. Voor 2020 Spijkenisse Oost en Hekelingen. Voor 2021 staat Spijkenisse West op de agenda. Bomen die gekapt worden, krijgen een speciaal om de stam heen. Het beleid rondom het beheer van bomen staat in het Beheerplan Bomen.

Overlast of zieke boom melden

Het is niet altijd mogelijk om alle overlast die wordt veroorzaakt door bomen te voorkomen. Met de boomcontrole wordt preventief gewerkt om wortelopdruk, snoeiachterstand, risico voor omwaaien of vallende takken te voorkomen. Ook proberen we ziektes en plagen in de kiem te smoren. We streven altijd naar behoud van de bomen.

Ervaart u overlast van bomen? Of heeft u een zieke boom of plaag geconstateerd? Maak dan een Melding Openbare Ruimte. Klachten over bladeren, zonnepanelen, zaden en vruchten zijn over het algemeen geen redenen om bomen te kappen.