Masterplan Park Vogelenzang

Park Vogelenzang moet weer een stadspark moet worden. Een thuisbasis voor een groot deel van de flora en fauna in de stad en een plek waar bewoners graag komen. Daarom stellen we samen met bewoners, stichtingen en andere belanghebbenden een toekomstvisie op. Met als eindresultaat een bospark voor iedere Nissewaarder met behoud van natuur en ruimte voor recreatie.

Omgevingsapp

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Park Vogelenzang, de planning en de resultaten van de enquête? Download dan gratis de app ‘Park Vogelenzang’ via de Google Play- of Appstore.

Park Vogelenzang huidige situatie Park Vogelenzang huidige situatie

Vooronderzoek en masterplan

De afgelopen maanden is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar de huidige staat van het park. Een team van experts heeft zich hierover gebogen. Zij hebben vanuit de ecologische waarde gekeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de biodiversiteit van flora en fauna op het land en in het water. De resultaten van dit onderzoek kunt u teruglezen in ‘Vooronderzoek Masterplan en Beheervisie park Vogelenzang’ 2022.

Begin jaren ‘80 is Park Vogelenzang aangelegd door Staatsbosbeheer. In 1991 is gekozen voor een andere methode van onderhoud, passend bij dat moment. Sindsdien grazen er runderen. Nu zien we dat deze onderhoudsmaatregelen gevolgen hebben voor de huidige ecologische staat van het park en voor de recreatieve mogelijkheden. Daarom wordt er voor de toekomst een masterplan met beheervisie opgesteld.

De aankomende tijd denken we samen met de stad na over een toekomstvisie voor Park Vogelenzang. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de huidige identiteit van het park, een bospark met begrazing, wordt versterkt. Dit doen we door de aanwezige beplanting, sloten en vijvers te behouden en versterken. Ook gaan we, met input van de gebruikers van het park, de natuurrecreatie verbeteren. Zo blijft het een plek voor planten, dieren en mensen.

Verkennend grondwater- en bodemonderzoek

Maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni wordt er door Inventerra B.V. in opdracht van gemeente Nissewaard en bodemonderzoek uitgevoerd en peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te monitoren. In de week van 28 juni worden de grondwaterstanden voor de eerste keer opgenomen in de geplaatste peilbuizen. De peilbuizen worden direct na plaatsing ingemeten. Als dit vanwege het bladerdek onvoldoende lukt wordt aansluitend door de landmeter van de gemeente aanvullend ingemeten. De grondwaterstand in de geplaatste peilbuizen wordt tot en met maart 2023 maandelijks vastgelegd.

Waarom vinden er grondwater- en bodemonderzoeken plaats?
Bodemonderzoek en metingen van het grondwaterpeil zijn nodig om aan goede informatie te komen over de lokale omstandigheden. Om precies te bepalen wat er nodig is in het park, is het van belang dat de samenhang van de bodem en het grondwaterpeil inzichtelijk is. Deze informatie vormt het fundament voor de biotopen zoals genoemd in het overzicht Strategie Park Vogelenzang van het vooronderzoek Masterplan & Beheervisie Park Vogelenzang. In het park zijn verschillende bodemtypen en een oude kreekbedding. De onderzoeken geven meer inzicht in de bodemopbouw van de verschillende terreinen in het park. Ook willen we weten of in het centrale deel van het park, in de bovenste 2 meter een veenpakket aanwezig is. De ligging en diepte van het eventuele veenpakket is relevant vanwege mogelijke oxidatie. Dit gebeurt als de bovenkant van de veenlaag te ondiep is. Om de ligging en diepte van het veenpakket vast te stellen, worden 4 raaien (lijnen) van elk minimaal 3 boringen geplaatst; de boringen worden geplaatst tot 2,0 m-mv (diepte van de meting is tot 2 meter onder maaiveld).

Waar vindt het grondwater- en bodemonderzoek plaats?
De gemeente wil meer inzicht hebben in de bodemopbouw van onder andere de volgende terreinen: het voormalige NAM-locatie, voormalig baggerdepot, evenemententerrein en de kreekbedding.

Wat voor soort onderzoeken worden uitgevoerd?
De onderstaande werkzaamheden worden verricht:

 • Boringen naar de ligging en diepte van het veenpakket;
 • Plaatsen peilbuizen om de grondwaterstand te monitoren;
 • Maandelijks opnemen van grondwaterstanden.

De onderzoeken vinden overdag plaats. Het bodemonderzoek bestaat uit diverse onderdelen, zoals grondboringen. Sommige van deze onderzoeken gebeuren met de hand en voor andere onderzoeken zijn apparaten nodig. U zult het busje van Inventerra B.V. zien staan in het park. De peilbuizen worden afgedekt met een gele straatpot.

Terugblik op vragenlijst en bewonersmarkt

We zijn erg blij met de vele reacties op de vragenlijst. We hebben namelijk ruim 650 reacties ontvangen. Een heel mooi resultaat! We willen iedereen dan ook hartelijk danken voor het invullen van de vragenlijst. Ook de bewonersmarkten op 7 en 11 mei zijn druk bezocht. Ruim 200 bezoekers lieten hun ideeën en wensen achter.

Resultaten bewonersmarkt

Alle inwoners van Nissewaard waren 7 en 11 mei van harte welkom op de bewonersmarkten in Park Vogelenzang. Speciaal voor deze gelegenheid had de gemeente verschillende marktkramen neergezet om, aan de hand van verschillende thema’s, in gesprek te gaan met bewoners. Op grote posters stonden de planning, tekeningen en kaarten afgebeeld. Zo konden bewoners - onder het genot van een kop koffie of thee – hun ideeën en wensen over het park achterlaten. We hebben veel bruikbare informatie opgehaald. Een greep uit de  onderwerpen van de bewonersmarkt:

 • De rust en natuur in het park;
 • Beheer van het park;
 • Het laarzenpad;
 • Veel bezoekers wandelen in het park;
 • Honden in het park;
 • Een ooievaarsnest;
 • Hufterproof zitgelegenheid;
 • Schotse hooglanders;
 • Het water (sloten en vijvers) in het park.

Resultaten vragenlijst

De resultaten uit de vragenlijst komen overeen met de wensen en ideeën vanuit beide bewonersmarkten. Daarnaast is ons opgevallen dat voornamelijk inwoners tussen de 30-39 en tussen de 60-69 jaar de online vragenlijst hebben ingevuld. Bewoners van de wijken Vogelenzang, Sterrenkwartier en de Hoek zijn hoog vertegenwoordigd. Op de vraag 'Het natuurlijker inrichten van Park Vogelenzang kan op verschillende manieren. Wat wilt u (blijven) zien in het park?' reageren de meeste respondenten met: bos/veel bomen, dieren (vogels, vlinders, egels etc.) en waterpartijen (riet, moeras, sloten). Alle resultaten van de vragenlijst worden nu geanalyseerd, de resultaten hiervan delen we over een paar weken.

Planning

De afgelopen maanden is een vooronderzoek uitgevoerd waarin de huidige situatie van het park in kaart is gebracht. Een team van experts heeft vanuit de ecologische waarden gekeken naar het verbeteren van de biodiversiteit van flora en fauna op het land en in het water. Het project ‘Masterplan Park Vogelenzang’ is nu in de definitie-fase. Hierbij maken we gebruik van de kennis van de omgeving.

Tijdens de bewonersmarkten op 7 en 11 mei, met de vragenlijst die tot 17 mei open stond en in de gesprekken met de georganiseerde stakeholders halen we alle ideeën en wensen op voor de toekomst van Park Vogelenzang. Alle suggesties die zijn opgehaald worden op dit moment verwerkt en gebundeld. Deze input wordt gebruikt om rond de zomer van 2022 de eerste visie van het masterplan te maken.

Aan het einde van de zomer volgt een tweede participatieronde waarbij deze eerste visie met referentiebeelden wordt getoetst en besproken. Daarna volgt een nieuwe versie van het masterplan en een voorlopige beheervisie.

Meer weten of vragen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Park Vogelenzang, de planning en de resultaten van de enquête? Download dan gratis de app ‘Park Vogelenzang’ via de Google Play- of Appstore.