Masterplan Park Vogelenzang

Park Vogelenzang moet weer een stadspark moet worden. Een thuisbasis voor een groot deel van de flora en fauna in de stad en een plek waar bewoners graag komen. Daarom stellen we samen met bewoners, stichtingen en andere belanghebbenden een toekomstvisie op. Met als eindresultaat een bospark voor iedere Nissewaarder met behoud van natuur en ruimte voor recreatie.

Omgevingsapp

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Park Vogelenzang, de planning en de resultaten van de enquête? Download dan gratis de app ‘Park Vogelenzang’ via Google Play of App Store.

Maandag 6 mei vindt er een verkennend bodemonderzoek plaats in Park Vogelenzang op de locaties die mogelijke in aanmerking komen voor het tijdelijk gronddepot. Lees meer
Binnenkort komt er bijna 15.000 kubieke meter grond van een bouwproject in de gemeente beschikbaar. Omdat we graag circulair willen werken is dit een buitenkans. Deze grond bewaren we in een nog te maken gronddepot in het park tot we het kunnen hergebruiken binnen het park. Denkt en kijkt u mee met ons over de beste locatie van het gronddepot hiervoor in het park? Lees meer
Park Vogelenzang is een bijzondere plek om een wandeling te maken of dieren te spotten. Maar de toekomst van het park staat onder druk. De conditie van het park gaat door het hoge grondwaterpeil en bodemdaling snel achteruit. Lees meer

Alle ideeën en wensen die zijn opgehaald voor Park Vogelenzang tijdens participatieronde 1 zijn gebundeld en zo veel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. Tijdens participatieronde 2 was het mogelijk om feedback te geven op het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang. Het schetsontwerp kunt u hier downloaden.

De afgelopen maanden is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar de huidige staat van het park. Een team van experts heeft zich hierover gebogen. Zij hebben vanuit de ecologische waarde gekeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de biodiversiteit van flora en fauna op het land en in het water. De resultaten van dit onderzoek kunt u teruglezen in "Vooronderzoek Park Vogelenzang 2022".

Begin jaren ‘80 is Park Vogelenzang aangelegd door Staatsbosbeheer. In 1991 is gekozen voor een andere methode van onderhoud, passend bij dat moment. Sindsdien grazen er runderen. Nu zien we dat deze onderhoudsmaatregelen gevolgen hebben voor de huidige ecologische staat van het park en voor de recreatieve mogelijkheden. Daarom wordt er voor de toekomst een masterplan met beheervisie opgesteld.

De aankomende tijd denken we samen met de stad na over een toekomstvisie voor Park Vogelenzang. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de huidige identiteit van het park, een bospark met begrazing, wordt versterkt. Dit doen we door de aanwezige beplanting, sloten en vijvers te behouden en versterken. Ook gaan we, met input van de gebruikers van het park, de natuurrecreatie verbeteren. Zo blijft het een plek voor planten, dieren en mensen.

Participatieronde 1

Na het vaststellen van het ‘Vooronderzoek Masterplan en Beheervisie Park Vogelenzang’ in het college van B&W op 1 februari 2022 zijn we gestart met participatieronde 1 van het participatietraject ‘Masterplan Park Vogelenzang’. Dit liep van maart t/m juni 2022. Alle ideeën en wensen die zijn opgehaald voor Park Vogelenzang tijdens participatieronde 1 zijn gebundeld en zo veel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. U kunt deze ook teruglezen in het document ‘Masterplan Park Vogelenzang – resultaten participatieronde 1’.

Participatieronde 2

In participatieronde 2 is de feedback op het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang opgehaald. Dit is gebeurd tijdens de omgevingswandeling op 24 september 2022, waar ruim 200 geïnteresseerde stakeholders het schetsontwerp hebben bekeken. En in de gesprekken met de ruim 10 georganiseerde stakeholders. Alle input die is opgehaald wordt verwerkt en uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp Masterplan Park Vogelenzang en een voorlopige beheervisie. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2023 klaar is. De resultaten van deze participatieronde kunt u teruglezen in het document ‘Masterplan Park Vogelenzang – resultaten participatieronde 2’.

Alle reacties die zijn opgehaald over het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang tijdens de omgevingswandeling zijn verwerkt en gebundeld. Met deze input wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een Masterplan Park Vogelenzang en een beheervisie. We houden u in de omgevingsapp ‘Park Vogelenzang’ en via deze projectpagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier delen we ook als het Masterplan Park Vogelenzang af is en u deze kunt inzien. U kunt hier weer op reageren zodat we dit daarna kunnen door ontwikkelen naar een definitief ontwerp.

In de lente van 2024 kondigen we dit tijdig aan en delen dan ook de gedetailleerde planning van deze stap met alle inwoners van Nissewaard.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Park Vogelenzang, de planning en de resultaten van de enquête? Download dan gratis de app ‘Park Vogelenzang’ via de Google Play- of Appstore.