Maaien

De gemeente maait het gras in de openbare ruimte op verschillende momenten in het jaar, tussen maart en november. Hoe vaak en wanneer het gras gemaaid wordt, is afhankelijk van de groei, het gebruik en het gewenste beeld van het gras. Op deze pagina vertellen we u alles over het maaien in Nissewaard.

De maaikalender vertelt u wanneer en waar wij gaan maaien. Soms kunnen we afwijken van deze planning door bijvoorbeeld het weer.

Een gazon is een veld met kort gras, meestal gelegen in woonwijken. Denk aan kleine veldjes langs de straten en op speelplekken. Gazon maaien we 23 keer per jaar, tussen maart en november. Het maaisel laten we liggen, dat is voedsel voor het gras.

Staan er bloembollen? Dan maaien we pas als de bladeren van de bloembollen afgestorven zijn (meestal half juni). Zodat de bloembollen het jaar erop weer g­­­oed groeien en bloeien.

Ruw gras is lang gras, waarin vaak diverse kruiden en bloemen groeien. Je vindt ruw gras vooral in het buitengebied, op dijken en langs het water. Ruw gras vormt een natuurvriendelijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. Het trekt insecten, vogels, kleine zoogdieren en bodemleven aan. Zij vinden hier voedsel en schuilplekken en kunnen er overwinteren.

Om de biodiversiteit te stimuleren maaien we ruw gras minder vaak, namelijk twee keer per jaar.  Het maaisel voeren we na een paar dagen af, waardoor er minder voedingsstoffen en stikstof in de grond komt. Hierdoor krijgen bloemen en kruiden meer kans om te groeien en ontstaat er meer diversiteit. 

In mei maaien we geen ruw gras in verband met de bescherming nesten en van flora en fauna.

In Nissewaard zie je veel aangelegd bloemrijk grasland met grassen en (ingezaaide) meerjarige bloemen. Dit geeft een kleurrijk en gevarieerd beeld en draagt bij aan de biodiversiteit.

Om de bloemen te behouden wordt bloemrijk grasland twee keer per jaar gemaaid. Het maaisel voeren we af, zodat ook hier minder voedingstoffen en stikstof in de grond komt. Waardoor er een rijkere flora en fauna ontstaat. 

Bij kruispunten, rotondes, oversteekplaatsen en bermen maaien we vier keer per jaar, zodat de situatie overzichtelijk blijft voor alle verkeersdeelnemers.

De hondenuitlaatstroken worden van maart tot en met oktober elke negen dagen gemaaid en afgeruimd. In de winter worden de stroken schoongehouden met een drollenzuiger.

De hondenuitrenvelden worden vier keer per jaar gemaaid.

In de gemeente geldt een opruimplicht. Kijk op de pagina Hondenbelasting en uitlaatstroken voor meer informatie.

Groenbeheer

Wilt u meer weten over hoe wij het groen in Nissewaard beheren? Bekijk ook eens de pagina's over onkruidbeheersing en beheer bomen.