Parkeervergunning

In het centrum van Spijkenisse en de Gildenwijk betaalt u voor het parkeren op straat. Woont of werkt u in dit gebied, dan kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Als het gaat om een voertuig langer dan 6 meter of hoger dan 2.40 meter, dan gelden daarvoor in Nissewaard beperkte parkeertijden op grond van artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Afwijking van die beperkte parkeertijden kan alleen met een ontheffing op grond van de APV.

Bewonersparkeervergunning

Als u in het centrum van Spijkenisse of in de Gildenwijk woont, dan kunt u, als u een voertuig heeft, online een gratis bewonersvergunning aanvragen. Die wordt getoetst aan de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Nissewaard. Als u in aanmerking komt voor een vergunning, dan wordt deze binnen drie werkdagen klaargemaakt. U krijgt hier een bevestiging van. Alle toegewezen parkeervergunningen worden vastgelegd in het parkeervergunningensysteem. U ontvangt wel een bevestiging van de toewijzing, maar u ontvangt geen vignet meer. De parkeercontroleurs scannen het kenteken van de auto en lezen geen vignet meer af.

Vergunninghouders die woonachtig zijn in de zones 236260 en 236265 mogen ook in alle overige zones (zone 236261, 236262, 236263) parkeren, met uitzondering van de zone Gildenwijk (zone 236264). De vergunninghouders die woonachtig zijn in de zones 236261, 236262, 236263 en 236264 mogen alleen parkeren in de zone waarin zij woonachtig zijn.

Bezoekersparkeervergunning

Als u een bewonersvergunning of een bewonersabonnement voor de parkeergarage heeft, kunt u een bezoekersvergunning aanvragen. Ook als u zelf geen auto heeft of de auto op eigen terrein kunt parkeren, dan kunt u de bezoekersvergunning aanvragen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u per brief een uniek meldnummer met bijbehorende pincode thuisgestuurd. Met die code kunnen uw bezoekers tegen gereduceerd tarief op straat parkeren.

Met het meldnummer en de daarbij behorende pincode kunt u via de web-app parkeren.nissewaard.nl kunt u, als vergunning-/abonnementhouder, op een smartphone, tablet of computer het kenteken van de auto van uw bezoeker aanmelden. De parkeerkosten voor bezoekers bedragen per uur (of een deel daarvan) € 0,50. Bij de afgifte van een nieuwe bezoekersparkeervergunning ontvangt u een startsaldo van € 10. Als het tegoed op is, kunt u het zelf met iDEAL opladen (€ 10, € 15 of € 20). Lukt het u niet om u aan te melden in de web-app? Bel dan met Parkeerbeheer, telefoonnummer: (0181) 69 68 00.

De bezoekersvergunning is gekoppeld aan de bewonersvergunning. Uw bezoek kan dan ook alleen parkeren in de zone waarin ook uw bewonersvergunning geldig is.  Het aantal uren dat u tegen gereduceerd tarief uw bezoek kunt laten parkeren is per zone  gemaximeerd. Hieronder kunt u zien hoeveel uren tegen gereduceerd tarief u uw bezoek kunt laten parkeren per jaar.

In de zone centrumkern I (zone 236260) 700 parkeeruren per jaar
In de zone centrumkern II (zone 236265) 830 parkeeruren per jaar
In de overige zones (zone 236261, 236262, 236263, 236285 en 236286) 630 parkeeruren per jaar

Indien het maximum aantal parkeeruren is bereikt, dan kunt u niet meer met IDEAL opladen. Het saldo op 31 december van het lopende jaar wordt meegenomen naar het nieuwe jaar. De bezoekersparkeervergunning is niet overdraagbaar. Bij geconstateerd misbruik wordt de vergunning ingetrokken. Bij opzegging wordt geen vergoeding van het saldo verstrekt.

Bedrijfsparkeervergunning

Een bedrijfsvergunning is zeven dagen per week geldig voor het hele vergunningengebied. Aan een bedrijfsvergunning zijn voorwaarden verbonden.

Voor de bedrijfsvergunning gelden de volgende tarieven:

Bedrijfsvergunning (per kenteken) € 891,60 per jaar
Bedrijfsvergunning (per kenteken) € 222,90 per kwartaal
Bedrijfsvergunning (per kenteken) € 74,30 per maand

Als u een bedrijfsvergunning voor een maand wilt aanvragen, maakt u een afspraak bij de gemeente.

Vergunning langparkeerterrein

De langparkeerterreinen in Spijkenisse vindt u in het overzicht langparkeerterreinen (PDF). Voor het aanvragen van een vergunning, maakt u een afspraak.

Voor de vergunning langparkeerterrein gelden de volgende tarieven:

Langparkeerterrein Breestraat en Van Houtenstraat*1
Vergunning voor 2 dagen per week € 254,75 per jaar
Vergunning voor 3 dagen per week € 382,10per jaar
Vergunning voor 4 dagen per week € 509,45 per jaar
Vergunning voor 5 dagen per week € 636,85 per jaar
Vergunning voor 6 dagen per week € 764,20 per jaar

*1) Voor het langparkeerterrein van Houtenstraat worden ingaande 1 januari 2021 geen nieuwe vergunningen meer uitgegeven. 

Langparkeerterrein Vredehofstraat
Vergunning voor 2 dagen per week € 83,05 per jaar
Vergunning voor 3 dagen per week € 124,60 per jaar
Vergunning voor 4 dagen per week € 166,15 per jaar
Vergunning voor 5 dagen per week € 207,65 per jaar
Vergunning voor 6 dagen per week € 249,20 per jaar

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Inwoners in het centrum van Spijkenisse die mantelzorg ontvangen, kunnen een parkeervergunning aanvragen om de mantelzorgers van wie zij de zorg krijgen, gratis te laten parkeren. Zie voor meer informatie Parkeervergunning voor mantelzorgers.

Parkeer- en Parkeerbelastingverordening

De tarieven, parkeerzones en voorwaarden staan in de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Nissewaard op overheid.nl.