College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. ONS Nissewaard, PvdA en VVD zitten in het college van Nissewaard. Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

In het coalitieakkoord geeft het college aan wat de speerpunten zijn en welke doelen zij in de periode 2018-2022 wil bereiken.

Leden

Agenda's en besluiten

Vergaderdata en stukken van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl.

Zie ook Politiek en bestuurlijk nieuws.

Contact

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken? Kijk op de pagina van de wethouder hoe u een afpsraak kunt maken.

College van BenW: wethouder Jan Willem Mijnans, wethouder Igor Bal, gemeentesecretaris Marc Weerts, burgemeester Foort van Oosten, wethouder Wouter Struijk, wethouder Martijn Hamerslag, wethouder Léon Soeterboek; fotografie: Bas van der Wel College van BenW: wethouder Jan Willem Mijnans, wethouder Igor Bal, gemeentesecretaris Marc Weerts, burgemeester Foort van Oosten, wethouder Wouter Struijk, wethouder Martijn Hamerslag, wethouder Léon Soeterboek; fotografie: Bas van der Wel