College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. ONS Nissewaard, PvdA en VVD zitten in het college van Nissewaard. Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

In het coalitieakkoord geeft het college aan wat de speerpunten zijn en welke doelen zij in de periode 2018-2022 wil bereiken.

Leden

Agenda's en besluiten

Vergaderdata en stukken van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl.

Contact

De wethouders houden iedere dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur een spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u met een wethouder een persoonlijk gesprek voeren. Wilt u een wethouder spreken, maak dan een afspraak bij het collegesecretariaat via telefoonnummer 14 0181.

Zie ook Politiek en bestuurlijk nieuws.

College van BenW: gemeentesecretaris Marc Weerts, wethouder Léon Soeterboek, wethouder Igor Bal, wethouder Martijn Hamerslag, wethouder Jan Willem Mijnans, burgemeester Foort van Oosten, wethouder Wouter Struijk; fotografie: Bas van der Wel College van BenW: gemeentesecretaris Marc Weerts, wethouder Léon Soeterboek, wethouder Igor Bal, wethouder Martijn Hamerslag, wethouder Jan Willem Mijnans, burgemeester Foort van Oosten, wethouder Wouter Struijk; fotografie: Bas van der Wel