Paspoort

Voor een paspoortaanvraag komt u persoonlijk naar het stadhuis. Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. U kunt uw paspoort na 6 werkdagen persoonlijk afhalen of laten bezorgen. Een paspoort voor inwoners tot 18 jaar is 5 jaar geldig en voor inwoners van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Zie tabblad "Meenemen" wat u mee moet nemen bij de aanvraag.

Wilt u een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort aanvragen? Neem dan eerst contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.

Kinderen tot 18 jaar kunnen zelf een paspoort aanvragen, maar alléén met toestemming van álle personen met (ouderlijk) gezag. Gebruik hiervoor dit online toestemmingsformulier. Zie tabblad "Paspoort voor kind onder de 18 jaar" voor meer informatie en wat u moet meenemen bij de aanvraag.

 • Een recente kleurenpasfoto. De foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. U kunt een pasfoto laten maken bij een fotograaf of gebruik maken van de pasfoto-automaat in de hal van het stadhuis. Let op: gebruik maken van de pasfoto-automaat in de hal kan vanaf 7 jaar en een lengte van 1.40 meter in verband met het opvolgen van instructies. Op Rijksoverheid.nl kunt u nagaan wat de eisen zijn aan een pasfoto.
 • Alle documenten (paspoorten/identiteitskaarten) die op uw naam staan, ook als ze niet meer geldig zijn. Als u geen oud document heeft, neemt u dan een ander geldig identiteitsbewijs mee, bijvoorbeeld een rijbewijs.

Kijk voor overige zaken die u moet meenemen bij het soort paspoort dat u aanvraagt, vermeld in de tabbladen hieronder.

U betaalt meteen bij de aanvraag, niet bij het ophalen. U kunt contant betalen of pinnen.

Tarieven paspoorten
 • € 83,85 voor personen van 18 jaar of ouder
 • € 63,40 voor personen tot en met 17 jaar
 • € 63,40 voor een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort
 • € 57,05 toeslag voor een spoedaanvraag
Geldigheid
 • 10 jaar voor personen van 18 jaar of ouder
 • 5 jaar voor personen tot en met 17 jaar
 • Maximaal 5 jaar voor een vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort
Thuisbezorgen
Wanneer u geen paspoort kunt betalen
 • Indien u geen paspoort kunt betalen vanwege bijzondere omstandigheden dan kan bijzondere bijstand u hier mogelijk in voorzien.

Als gezaghouders (meestal de ouders) moet u allebei toestemming geven voor de aanvraag van het paspoort. U doet dit online, met DigiD. Let op; dit formulier is 6 weken geldig. Dit betekent dat binnen 6 weken na invullen van het formulier de aanvraag voor een paspoort gedaan moet worden. Het formulier wordt ingevuld door de ouder of verzorger die niet persoonlijk aanwezig kan zijn bij de afspraak op het stadhuis.

Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Bij de aanvraag neemt u mee:

 • Een recente kleurenpasfoto. Aan de foto worden strenge eisen gesteld.
 • Alle reisdocumenten die op naam van het kind staan, ook als deze niet meer geldig zijn.
 • Een geldig legitimatiebewijs van de ouder(s) of gezaghouder(s) van de ouder die wel meekomt bij de afspraak op het stadhuis.
 • Als beide gezaghouders aanwezig zijn bij de aanvraag, kan de toestemmingsverklaring ook aan de balie ingevuld worden. De ouders moeten dan wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Bij het ophalen van het paspoort moet het kind aanwezig zijn.

Verlies of diefstal van uw paspoort moet u melden bij de gemeente. U ontvangt dan geen proces-verbaal. De melding kunt u direct online doen of u maakt hiervoor een afspraak en start gelijktijdig de aanvraag voor een nieuw paspoort. Zijn meerdere zaken verloren of gestolen, dan moet u hiervoor aangifte doen bij de politie.

Als u binnen een periode van 5 jaar minimaal 3 keer uw paspoort (en/of identiteitskaart) als vermist heeft opgegeven, kan dit leiden tot opname in het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van een nieuw paspoort.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland moet u altijd aangifte doen bij de politie ter plaatse. U ontvangt dan een buitenlands aangiftebewijs. Terug in Nederland doet u nogmaals aangifte bij de Nederlandse politie indien u meerdere zaken bent verloren dan uw paspoort. Toon daarbij het buitenlandse aangiftebewijs. U ontvangt dan een Nederlands proces-verbaal.

Gemiddeld duurt een aanvraag 6 werkdagen, afhankelijk van vakantieperiodes. Kunt u hier niet op wachten en heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Dan kunt u dit met spoed aanvragen. Als u de aanvraag vóór 12.00 uur heeft gedaan, kunt u uw paspoort meestal de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Houdt u er wel rekening mee dat een spoedprocedure maximaal 3 werkdagen kan duren. Is de spoedprocedure niet snel genoeg voor u? Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl.

Als u vaak naar het buitenland reist, kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort bevat meer bladzijden dan een gewoon paspoort en heeft dus meer ruimte voor visa- en reisstempels. De prijs is gelijk aan een normaal paspoort.

Een tweede paspoort wordt afgegeven als normaal paspoort of als zakenpaspoort en is 2 jaar geldig. De prijs is gelijk aan een normaal paspoort. Wilt u een tweede paspoort aanvragen, kijk voor de overige voorwaarden op de website van Rijksdienst voor identiteitsgegevens.

U kunt met het vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. U ontvangt 2 tot 4 maanden na uw aanvraag voor een vreemdelingenpaspoort bericht van de gemeente dat u het paspoort kunt afhalen. De kosten voor een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort zijn gelijk aan die van een normaal paspoort. Lees meer over paspoorten op rijksoverheid.nl.

Vreemdelingenpaspoort

U kunt in aanmerking komen voor een vreemdelingenpaspoort als u in Nederland woont, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit heeft. U heeft uw geldige verblijfsvergunning nodig. U moet aantonen dat u niet in uw eigen land een paspoort kunt aanvragen, of dat redelijkerwijs niet van u kan worden verwacht dat u in een ander land een paspoort aanvraagt.

Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor inwoners van Nederland met een asielstatus. U heeft uw geldige verblijfsvergunning nodig. Het vluchtelingenpaspoort is minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar geldig. U kunt uw vluchtelingenpaspoort na 5 werkdagen persoonlijk afhalen of laten bezorgen.

Ophalen

U moet persoonlijk binnen 3 maanden uw document ophalen bij de gemeente tijdens de openingstijden van afdeling Burgerzaken. Ook kinderen komen persoonlijk mee.

Bij het ophalen neemt u mee:

 • uw afhaalbewijs
 • uw oude paspoort en/of identiteitskaart
Bezorgen

U kunt uw nieuwe document ook bij u thuis, op het werk of een ander adres laten bezorgen. Dit kan in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Meer informatie over het bezorgen leest u hier.

In sommige gevallen worden meerderjarige personen onder curatele gesteld. Bijvoorbeeld als er sprake is van een geestelijke belemmering. In dat geval wijst de rechter een curator aan. Bij een onder curatele gestelde aanvrager geeft de curator toestemming. Dit is niet nodig bij een eigen identiteitskaart, wel bij een paspoort.