Nieuws

Deze week zijn de werkzaamheden gestart van de complete vernieuwing van het skatepark aan de Groenewoudlaan. De huidige skate-elementen zijn al 25 jaar oud en het ontwerp is niet meer van deze tijd. Naast het vernieuwde skatepark komen er ook drie graffiti-elementen. Lees meer
Afgelopen twee woensdagen vonden er webinars over de Regio Deal plaats voor ondernemers die actief zijn in de recreatieve of toeristische branche. De online bijeenkomsten die door samenwerkende gemeenten uit de regio Zuid-Hollandse Delta werden georganiseerd, konden op veel positieve bijval rekenen van de aanwezige ondernemers. Lees meer
De jeugd heeft de toekomst. Daarom heeft op 18 januari 2021 een gesprek plaatsgevonden met het JongerenPanel van de gemeente Nissewaard. Aan de hand van stellingen hebben zij hun behoefte, wensen en ideeën voor de leefomgeving in het centrumgebied meegegeven. Lees meer
De gemeente Nissewaard heeft sinds eind vorig jaar twee medewerkers in dienst die er op toezien of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet goed worden uitgevoerd. Zij onderzoeken de rechtmatigheid en doelmatigheid van de twee wetten voor Nissewaard. Daarmee kan Nissewaard de kwaliteit van de zorg borgen, die zorgaanbieders aan inwoners leveren. Lees meer
Om laagdrempelige energiebesparing mogelijk te kunnen maken voor inwoners, heeft de gemeente Nissewaard bij de Rijksoverheid een subsidie aangevraagd, de zogeheten RREW-subsidie. De gemeente heeft het volledig aangevraagde bedrag van €1.577.500,- toegewezen gekregen. Lees meer
De gemeente Nissewaard heeft voor haar projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 een bijdrage van € 67.000 euro per projectjaar van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen. Lees meer
<< < 75 76 77 78 79 > >>