Overzicht projecten duurzaamheid

Weten welke stappen we samen de afgelopen jaren allemaal al in de goede richting hebben gezet? Bekijk hieronder alle projecten per thema.

Algemeen

Duurzaamheidslening

Sinds de duurzaamheidslening in het leven is geroepen, wordt er goed gebruik van gemaakt. Er zijn tot nu toe 122 duurzaamheidsleningen verstrekt (in totaal € 513.000,-).

Duurzaam vervoer

Er zijn verschillende duurzame manieren van vervoer gerealiseerd, zoals de e-scooter en pakketkluizen op twee locaties in Nissewaard.

Basisschool de Vuurvogel

Basisschool De Vuurvogel is volledig gerenoveerd en is nu een energieneutrale school met groen schoolplein.

Verduurzamen gemeente

De bedrijfsvoering van de gemeente is verduurzaamd, denk hierbij o.a. aan verduurzaming van grond-, weg- en waterbouw en circulaire inkoop.

Duurzaam Bouwloket

In januari 2021 is er middels een offertetraject de overstap gemaakt van energieloket: van de WoonWijzerWinkel naar het Duurzaam Bouwloket.

Duurzaam Spreekuur in bibliotheek de Boekenberg

In bibliotheek de Boekenberg is het Duurzame Spreekuur gestart. Deze vindt iedere eerste donderdag van de maand plaats als fysieke aanvulling op het Duurzaam Bouwloket

Wij.Doen.Groen. bewustwordingscampagne

In 2020 is de bewustwordingscampagne WIJ.DOEN.GROEN. ontwikkeld, die verder in 2021 is uitgerold.

Kindergemeenteraad duurzaamheid

De Kindergemeenteraad behandelt het thema duurzaamheid en geeft hierover advies.

Duurzame kidsactiviteit per maand

Vanaf september 2021 is er elke derde zaterdag van de maand een activiteit met een duurzaam thema voor kinderen. Bijvoorbeeld de workshop ‘Pimp je kleding’ en een bezoek aan gemaal De Leeuw van Putten i.s.m. Waterschap Hollandse Delta.

Verduurzaming vastgoed

Er zijn 22 panden van de gemeente verduurzaamd met in totaal 55 maatregelen. Denk hierbij aan ledverlichting, zonnepanelen, diverse soorten isolatie, luchtwarmtepompen en isolerend glas.

Energietransitie

Zonnepanelen-actie in Nissewaard

In september 2021 is er een collectieve zonnepanelenactie gestart, samen met het Duurzaam Bouwloket.

Gratis energieboxen t.w.v. € 90,-

Met hulp van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) kunnen door Nissewaarders gratis energieboxen t.w.v. € 90,- besteld worden. Ook is er een energiebespaarcoach om inwoners te adviseren bij het verduurzamen van hun woning.

Postcoderoosproject

In Maaswijk is het Postcoderoosproject opgestart ter stimulatie van het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn 186 van de 192 zonnepanelen verkocht.

Subsidie

In 2020 hebben we circa € 550.000,- subsidie toegekend en uitgegeven aan energieboxen, woonscans, adviesgesprekken en energieparty’s.

Energiebesparingsproject voor scholieren

Vanuit de RRE en RREW is het Energiebesparingsproject opgestart, samen met het VO Scala Rietvelden.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatiestrategie

In 2018 is de klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten vastgesteld.

Gratis energieboxen t.w.v. € 90,-

Met hulp van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) kunnen door Nissewaarders gratis energieboxen t.w.v. € 90,- besteld worden. Ook is er een energiebespaarcoach om inwoners te adviseren bij het verduurzamen van hun woning.

Postcoderoosproject

In Maaswijk is het Postcoderoosproject opgestart ter stimulatie van het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn 186 van de 192 zonnepanelen verkocht.

Subsidie

In 2020 hebben we circa € 550.000,- subsidie toegekend en uitgegeven aan energieboxen, woonscans, adviesgesprekken en energieparty’s.

Energiebesparingsproject voor scholieren

Vanuit de RRE en RREW is het Energiebesparingsproject opgestart, samen met het VO Scala Rietvelden.

Subsidie voor een groen dak

De subsidie voor een groen dak is in het leven geroepen voor inwoners. Tot nu toe zijn er 36 aanvragen (goed voor ongeveer € 20.000) gedaan.

Klimaatweek

In het kader van de landelijke campagne ‘Nationale Klimaatweek’ werden in oktober 2021 diverse workshops en activiteiten georganiseerd.

Klimaat in eigen wijk

Het proefproject ‘Klimaat in eigen wijk’ stimuleerde inwoners in de buurten Kikkerveen en Beverveen in Spijkenisse om duurzame veranderingen door te voeren in hun wijk.

Vervangen van beschoeiingen

Binnen de vervangingsopgave van de gemeente Nissewaard worden ook de beschoeiingen aangepakt. Aan dit project is tegelijkertijd klimaatadaptatie gekoppeld omdat bewoners ook direct advies krijgen voor het vergroenen van de tuin.

Serious Klimaatgame

Voor het voortgezet onderwijs is er een serieuze klimaatgame ontwikkeld die ook daadwerkelijk in de schoollesstof is opgenomen. De Serious Game Klimaatadaptatie is een computerspel waarin de spelers zelf aan zet zijn om een passende oplossing te ontwikkelen voor de gevolgen van klimaatverandering.

Groene speeltuinen

In 2018 is gestart met het project ‘Naar Buiten’ vanuit middelen van Wijkuitvoeringsplan Spijkenisse Zuid-West.

NK Tegelwippen

In 2021 deed gemeente Nissewaard mee met het NK Tegelwippen, waarbij er diverse activiteiten in de wijk werden georganiseerd.

Bewonersproject Expeditie Achtertuin

We hebben de biodiversiteit in Spijkenisse onder de aandacht gebracht via o.a. het bewonersproject ‘Expeditie Achtertuin’ van Taxon Foundation (Naturalis/Universiteit Leiden).

Circulaire economie

Verduurzaming bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering

De verduurzaming van het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering is in volle gang. Onder het motto ‘Helga Helpt’ ondersteunt klimaat- en duurzaamheidsambassadeur Helga van Leur ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijf. In een Green Deal leggen we de duurzame ambities voor het bedrijventerrein vast, deze wordt in februari 2022 ondertekend door de samenwerkende partijen.

Game over circulariteit

Er wordt voor bibliotheek de Boekenberg aan een game over circulariteit voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar gewerkt. Dit doet de gemeente in samenwerking met High Five Duurzaam.

Circulair ambachtscentrum

De eerste stappen naar een circulair ambachtscentrum worden op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering gezet.