Hulp voor inwoners

Heeft u moeite om rond te komen? Kunt u uw rekeningen niet op tijd betalen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? De gemeente Nissewaard en andere organisaties kunnen u helpen. Niet alleen met geld maar ook met gratis advies, hulp en activiteiten.

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? De gemeente kan u ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw schulden. Dit heet schuldhulpverlening.

Lees meer over schuldhulpverlening.

Budgetbeheer en -begeleiding

Wanneer u niet (meer) in staat bent om uw eigen inkomsten en uitgaven te beheren of wanneer u even het overzicht kwijt bent, kan de gemeente tijdelijk het beheer van uw financiën overnemen. Dit heet budgetbeheer. Hierbij gaan wij samen met u vaststellen wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. De budgetbeheerder doet uw maandelijkse betalingen.

Lees meer over budgetbeheer en -begeleiding.

Heeft u problemen met uw financiën? Vindt u het lastig om financieel rond te komen? Vindt u het lastig om regelingen zelf aan te vragen of komt u er niet uit? Het preventieteam kan u adviseren bij het vinden van een oplossing.

Het financieel adviesgesprek is vrijblijvend en gratis. In dit gesprek bespreken wij samen uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en kunnen wij u gericht adviseren en eventueel doorverwijzen, zodat u meer grip op uw financiën zult krijgen.

Kijk voor meer informatie op onze pagina vrijblijvend financieel adviesgesprek.

Geeft u maandelijks teveel geld uit? Wilt u geld besparen? Of een 'appeltje voor de dorst' opbouwen? Dat kan door een geldplan op te stellen. De gemeente Nissewaard biedt haar inwoners de mogelijkheid om dat online te doen. Er zijn inmiddels 11 geldplannen beschikbaar. De geldplannen dienen ook ter ondersteuning bij verschillende levensgebeurtenissen zoals een scheiding, werkloosheid of het bereiken van de 18 jarige leeftijd. De verschillende geldplannen helpen om mogelijke acties in kaart te brengen. De geldplannen in plaats van Het Geldplan zijn een initiatief van o.a. het Nibud. De geldplannen zijn anoniem in te vullen en volledig onafhankelijk.

Kijk voor meer informatie op online geldplan.

Vindt u de formulieren die u moet invullen moeilijk? Deze organisaties kunnen u helpen met uw administratie, het invullen van uw belastingaangifte of andere formulieren:

Voorlichtingen

Het preventieteam van de gemeente verzorgt voorlichtingen voor verschillende doelgroepen. Heeft u interesse in een voorlichting over bijvoorbeeld de minimavoorzieningen of over budgetteren, stuur dan een e-mail naar preventie@nissewaard.nl.

Gastlessen op scholen

Het preventieteam geeft financiële educatie op scholen. In de Week van het geld verzorgen zij gastlessen op basisscholen in samenwerking met medewerkers van lokale banken. Gedurende het gehele schooljaar geven verzorgen zij op aanvraag gastlessen op het voortgezet onderwijs en het mbo.

Ook voor ouders verzorgt het preventieteam bijeenkomsten waar de nadruk ligt op financiële opvoeding. Door het geven van gastlessen over omgaan met geld wordt er een basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Mocht u als school interesse hebben in een gastles, stuur dan een e-mail naar preventie@nissewaard.nl.

Kunt u moeilijk rondkomen en wilt u graag beter inzicht krijgen in hoe u dat kunt veranderen? Vindt u het lastig om een budget op te stellen of een kasboek bij te houden? Schrijft u zich dan nu in voor de gratis budgettraining Geld en gedrag. De cursus wordt gegeven door een medewerker van het preventieteam "Hulp bij rondkomen en schulden" in bibliotheek de Boekenberg. Zij heeft zelf ervaren hoe het is om geldzorgen te hebben en kan zich daarom goed verplaatsen in de situatie van de deelnemers.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten die zowel overdag als ’s avonds worden gegeven. Nieuwe data voor deze trainingen volgen binnenkort.

De trainingen gaan door bij minimaal vijf deelnemers. Aanmelden kan via d.desido@nissewaard.nl. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het preventieteam via 14 0181.

Bent u gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? Wij helpen u graag in dit proces. Wij denken graag mee om de schade die veroorzaakt is, zoveel mogelijk te herstellen en waar dat kan, bieden wij praktische ondersteuning.

Kijk voor meer informatie op de pagina Toeslagenaffaire kinderopvang.

Sinds 1 januari 2021 werkt de gemeente samen met bepaalde bedrijven en instanties om financiële problemen bij inwoners te voorkomen. Dit is geregeld in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf melden betalingsachterstanden van minimaal één maand bij de gemeente. De gemeente biedt vervolgens hulp aan de inwoner om te voorkomen dat de betalingsachterstanden groter worden.

Heeft u vragen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt? U kunt ons bereiken via 14 0181 of via e-mail: preventie@nissewaard.nl.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden via Rijksoverheid.nl.

Gemeente Nissewaard is aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Dat houdt in dat u als inwoner van deze gemeente de Geldfit-test kunt maken. U vindt hier tips en interessante artikelen. U kunt ook contact opnemen via 0800-8115 voor een persoonlijk advies. Dit kan ook anoniem.

Regelingen

De gemeente kan inwoners met een laag inkomen en weinig spaargeld helpen. Hieronder staan alle voorzieningen op een rij.

De Individuele Inkomenstoeslagis bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan daarbij gaan om aanschaf, vervanging en reparatie van gebruiksgoederen met een duurzaam karakter, zoals een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag van € 250,- per jaar dat u naar eigen inzicht kunt besteden.

De toeslag bestaat uit een bedrag met een eventuele aanvulling voor uw kinderen. U kunt de Individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. U kunt geen Individuele inkomenstoeslag voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

Kindtoeslag

De Kindtoeslag is een aanvulling binnen de Individuele inkomenstoeslag. Deze aanvulling is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor uw kind(eren). De aanvulling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar: € 250,- per kind per jaar. Alleen degene die de kinderbijslag ontvangt, kan deze aanvulling krijgen door de Individuele inkomenstoeslag aan te vragen.

Let op: omdat u de Individuele inkomenstoeslag maar 1 keer per 12 maanden kunt aanvragen, is het beter dat u met de aanvraag wacht totdat uw kind 4 jaar oud is geworden.

Heeft u geen werk en heeft u samen met uw eventuele partner te weinig inkomen of vermogen om rond te komen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw vermogen, gezinssamenstellling en inkomen.

De bijstand voor zelfstandigen (BBZ en IOAZ) wordt door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen neemt voor de gemeente Nissewaard alle wettelijke taken op zich rond deze regelingen. Dat betekent: het geven van algemene voorlichting, het innemen en beoordelen van aanvragen BBZ en IOAZ, het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken en het uitvoeren van heronderzoeken. Daarnaast zal het Regionaal Bureau Zelfstandigen de uitbetaling van de toegekende uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal verzorgen en de eventuele terugvordering van eerdere leningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is verstandig dat u dit geld hiervoor reserveert.

De Energiebijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge energielasten voor mensen met een langdurig laag inkomen, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Energiebijdrage is € 250,- en kan 1 keer per 12 maanden worden aangevraagd. U kunt geen Energiebijdrage voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

Met de Rotterdampas kunt u gratis of met korting leuke dingen doen op recreatief, cultureel, sportief en educatief gebied. Jaarlijks biedt Rotterdampas ruim 750 acties aan.

Ook gemeente Nissewaard is aangesloten als deelnemende gemeente. Hierdoor kunnen inwoners met een minimuminkomen de Rotterdampas tegen een gereduceerd tarief bestellen en ontvangen dan ook tegoed voor het openbaar vervoer.

Voor kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma te behalen, een muziekinstrument te spelen of lid te worden van een vereniging. Ouders of verzorgers met een laag inkomen kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen.

De gemeente biedt een gunstig geprijsde collectieve ziektekostenverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. In samenwerking met CZ Zorgverzekeringen wordt de ziektekostenverzekering aangevuld met een tweede pakket, bedoeld om mensen die chronisch ziek zijn te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn voor het hele pakket gratis meeverzekerd.

Als u onvoldoende geld heeft om de aanslag te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de aanslag afvalstoffenheffing. Voor andere belastingen van de gemeente Nissewaard kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Soms zijn er bijzondere omstandigheden in uw leven waardoor u hoge kosten heeft. Heeft u een laag inkomen en onverwacht hoge kosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Heeft u onze regelingen bekeken en komt u er niet voor in aanmerking? Vraag dan gratis een adviesgesprek aan bij ons preventieteam. Kijk voor meer informatie op onze pagina vrijblijvend financieel adviesgesprek.

Brochures

Heeft u graag alle regelingen die voor u van toepassing zijn snel binnen handbereik? Zie hieronder een overzicht van brochures die u kunt downloaden, printen en rustig op uw gemak kunt doornemen.

In de brochure vindt u naast informatie over inkomensondersteuning, informatie over verschillende vormen van hulpverlening en organisaties die u kunnen helpen financieel gezond te blijven. Lees meer

De gemeente Nissewaard is getoetst en gecertificeerd als financiële hulpverlener door NVVK. De NVVK is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening.